FÖLDMÉRÉS, TÉRKÉPÉSZET, GEODÉZIA, FÖLDMÉRŐ SZOLGÁLTATÁS

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. tv. 27. §. alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles bejelenteni az illetékes földhivatalnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.

Ha elkészült a háza vagy a régihez hozzáépített, vagy egyéb építményt épült az ingatlanára akkor a földhivatali nyilvántartásban /tulajdoni lap, alaptérkép/ át kell vezetni a létrejött változást, erről az épületről, épületfeltüntetési vázrajzot kell készíttetni.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 27. §. alapján az ingatlan tulajdonosa (kezelője) köteles bejelenteni az illetékes földhivatalnak a nyilvántartás tárgyát képező épület, építmény létesítését, illetve lebontását.

A telekalakítási eljárást a földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzi név Bizottságról és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló 338/2006. (XII.23.) Korm. rendelet szabályozza.

Az eljárás megindítása nem kis költséggel jár, ezért előtte érdemes tájékozódni az illetékes építési hatóságnál (önkormányzatnál), hogy a tervezett változás nem ütközik-e valamilyen általános, vagy helyi előírásba, szabályozásba.

Telekhatár kimérését (telekkimérést) csak ingatlanrendező minősítéssel rendelkező földmérő végezheti olyan földrészleten, amelynek határaival kapcsolatban nincs folyamatban (vagy fel van függesztve) bírósági eljárás. A telekkitűzés eredménye a helyszínen (általában facövekkel) kijelölt birtokhatár és a főbb kitűzési méreteket tartalmazó, valamint a nyilvántartott állapottól való esetleges eltéréseket kimutató kitűzési vázrajz.

Amennyiben egy földrészleten belül több tulajdonos van, a földterületet elkülönülten használják a természetben, és a településfejlesztési terv alapján nem megosztható, akkor kell elkészíteni a használati megosztási vázrajzot.

A használati megosztással a tulajdonosok könnyebben juthatnak banki hitelhez, vagy egy a földrészlet egészét érintő hatósági, közigazgatási eljárásban könnyebben bizonyítható, hogy mely tulajdonos az érintett. Ingatlan adásvétel esetén is előnyt jelent, ha tulajdonosok megállapodtak a területhasználatról.

Szolgalmi jog:

A telki szolgalom egy olyan vagyoni értékű jog, ami alapján valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként fakadó valamely magatartásától tartózkodjék.

Amennyiben bármely földrészletnek a művelési ága megváltozik, a tulajdonosnak kötelező a művelési ág változást bejelenteni az ingatlan-nyilvántartási hatóság részére és művelési ág változás változási vázrajzot kell készíttetni földmérő mérnökkel. A művelési ág változás bejelentésének elmaradását a földhivatal szankcionálhatja. A művelési ág változás változási vázrajz földhivatalhoz történő benyújtásával a földminősítési eljárást is kérelmezni kell az ingatlan-nyilvántartási hatóságnál.

Tervezett épület geodéziai kitűzése, kimérése, más néven épületkitűzés, a tervezőtől kapott a kiviteli terv, digitális állomány, dokumentáció alapján történik.

Már a földmunka elkezdésekor, a kivitelező igényeit figyelembe véve, kitűzzük a létesítmény alapját, megadjuk a tervezett „+- nullaszintet, maradandó módon megjelöljük.

A közművezetékek karbantartásához, megóvásához fontos helyének ismerete.  A megépült közművezetéket nyílt árkosan vízszintes és magassági értelmemben történő geodéziai bemérését elvégezzük. A felmérés alapján elkészítjük az úgynevezett Részletes Szakági Helyszínrajzot, mely tartalmazza a bemért közműnyomvonalat (szerelvényekkel együtt) és környezetét, nyomvonal-töréspontok azonosító pontszámát, magasságát.

Új ház, épület(ek) építésekor sokszor előfordul, hogy az építésznek a tervezéshez szüksége van egy tervezési felmérésre, alaptérképre. A tervezési alaptérkép a jogi határokat éppúgy tartalmazza, mint a helyszíni állapotot, a fontos tereptárgyakat, közműveket, építményeket, fákat. Az építész a telek domborzati viszonyainak - meredekségének, rendezetlenségének - pontos felmérése nélkül nem tudja elhelyezni az épületet, alapozási módot tervezni vagy egyáltalán az adott építési övezet magassági korlátozásait betartani.

Társasházzá alakítás új építésű épületek esetén:

A felépült új, többlakásos lakóházak, lakóházként van bejegyezve, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban. Ahhoz, hogy az épületben lévő lakások, a megépült valóságos hasznos alapterületükkel szerepeljenek az ingatlan-nyilvántartásban (külön tulajdonba kerülhessenek), a lakásoknak külön helyrajzi számot (albetét számot) kell kapniuk. Ehhez készítjük el a tényleges állapotot tükröző alaprajzot.

Mérnökgeodézia, ipari geodézia, alkalmazásávala felszíni és földalatti mérnöki létesítmények, telepítése, tervezése, megvalósítása és üzemeltetése során keletkező feladatokat kell megoldanunk. Ezek a feladatok sok esetben nem tartoznak a szorosan vett földmérés (geodézia) körébe, de megoldásuk során a geodézia módszereit és műszereit alkalmazzuk.

Egy telek belterületbe csatolásáról a helyi önkormányzat képviselőtestülete dönt. Amennyiben a döntés megszületett a tulajdonosnak be kell szerezni erről a hivatalos dokumentumot:

  • képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének kivonatát,
  • nyilatkozatot,
  • településfejlesztési terv odavonatkozó részét.

Ezen kívül a körzeti földhivatalnál kezdeményezni kell a más célú hasznosítást is. Ezt követően készítheti el a földmérő mérnök a belterületbe-csatolási változási vázrajzot.

FÖLDMÉRÉS, TÉRKÉPÉSZET, GEODÉZIA, FÖLDMÉRŐ SZOLGÁLTATÁSAINK

Épületfeltüntetés

Épületfeltüntetés

Ha elkészült az új háza vagy a régihez hozzáépített, erről az épületről, épületfeltüntetési vázrajzot kell készíttetni...
Épületbontás

Épületbontás

Ha elbontásra került a háza vagy az építmény egy része akkor a földhivatali nyilvántartásban át kell vezetni...
Telekalakítás

Telekalakítás

A telekalakítás célja megosztás, összevonás, határrendezés, vagy telekcsoport újraosztása lehet....
Telekhatár kitűzés

Telekhatár kitűzés

Telekhatár kimérését (telekkimérést) csak ingatlanrendező minősítéssel rendelkező földmérő végezhet...
Használati megosztás

Használati megosztás

Amennyiben egy földrészleten belül több tulajdonos van, a földterületet elkülönülten használják...
Szolgalmijog

Szolgalmijog

A telki szolgalmi jog alapján az ingatlan tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja...
Művelési ág változás

Művelési ág változás

Amennyiben bármely földrészletnek megváltozik a művelési ága megváltozik, a tulajdonosnak kötelező...
Épületkitűzés

Épületkitűzés

Tervezett épület geodéziai kitűzése, kimérése, más néven épületkitűzés, a tervezőtől kapott a kiviteli terv...
Közművezetékek bemérése

Közművezetékek bemérése

Közművezeték geodéziai bemérése után a Részletes Szakági Helyszínrajz tartalmazza a bemért közműnyomvonalat...
Tervezési alaptérkép

Tervezési alaptérkép

Új ház építésekor az építésznek a tervezéshez szüksége van egy tervezési felmérésre, alaptérképre...
Megvalósulási térkép

Megvalósulási térkép

Megvalósulási térkép tartalmazza az épületek, létesítmények, közművek, burkolatok kivitelezési helyzetét...
Társasházi alaprajzok

Társasházi alaprajzok

Egy új többlakásos épület lakóházként van bejegyezve, a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban...
Mérnökgeodézia

Mérnökgeodézia

Mérnökgeodézia, ipari geodézia, alkalmazásávala felszíni és földalatti mérnöki létesítmények...
Belterületbe csatolás

Belterületbe csatolás

Egy telek belterületbe csatolásáról a helyi önkormányzat képviselőtestülete dönt...
Egyéb szolgáltatások

Egyéb szolgáltatások

Építmények részletes belső és külső felmérése, Ipartelepek felmérése, Homlokzat és metszetrajzok...

Partnereink:

BVI. Baumgartner ZRt,
Szombathelyi COOP Kereskedelmi ZRt,
Szombathelyi Tangazdaság ZRt,
GSD. Agrárprodukt Kft,
KARYON Kft,
AQUIFER Kft,
Rábaparti Kft,
SFL technologies Kft,
Vasi Cargo Terminal Kft,
Iniciál Autóház Kft,
Rábacsanaki Bacon Kft

Földmérés - települések:

Földmérés Szombathely, Vép, Kőszeg, Csepreg, Bük, Celldömölk, Répcelak, Sárvár, Körmend, Szentgotthárd, Vasvár, Őriszentpéter, Jánosháza, Zalaegerszeg, Sopron, Győr, Ják, Táplánszentkereszt, Narda, Tormásliget, Lövő, Szentpéterfa, Gencsapáti, Rum, Torony, Vasszécseny, Sé, Horvátzsidány, Nárai, Lukácsháza, Dozmat, Balogunyom, Sorokpolány, Acsád, Vát, Szakony, Zsíra, Fertőszentmiklós, Szemenye, Hegyfalu

Földmérés cégadatok:

SZILÁRD ZSOLT EV

Adószám: 74592571-2-38

Székhely cím: 9700 Szombathely, Vajda János u. 9.

+3620/977-47-62

http://www.foldmeres-dunantul.hu/

Ide klikkelve kérjen ajánlatot tőlünk!

Belépés

Adatkezelési tájékoztató

EOV koordináta: Y=466315, X= 211895

Földmérést végzünk:

Vas megye

Zala megye

Győr-Moson-Sopron megye

területén, de természetesen Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye, Fejér megye, Somogy megye, Tolna megye és Baranya megyében is vállalunk munkát.

Free Joomla! template by L.THEME