Szolgalmi és vezetékjoggal kapcsolatos vázrajzok

Nyomtatás

Szolgalmi jog:

A telki szolgalom egy olyan vagyoni értékű jog, ami alapján valamely ingatlan mindenkori tulajdonosa más ingatlanát meghatározott terjedelemben használhatja, vagy követelheti, hogy a szolgalommal terhelt ingatlan birtokosa a jogosultságából egyébként fakadó valamely magatartásától tartózkodjék.

Szolgalmi jogok fajtái:

Szolgalmi és vezetékjoggal kapcsolatos vázrajzok

A földmérő mérnök elsőként beméri az érintett ingatlanokat és a szolgalom tárgyát, elkészíti a vázrajzot, amit a földhivatal záradékkal lát el. A záradékolt vázrajzot a földmérő mérnök átadja a megbízónak. A záradékolt vázrajzzal és a szolgalmi jog alapításáról szóló szerződéssel vissza kell mennie a megbízónak a földhivatalba, ahol az ingatlan-nyilvántartáson átvezetik a változást. Az ingatlan tulajdoni lapjára rákerül, hogy az ingatlant az adott szolgalmi joggal megterhelték.

földmérés - hasznos tippekSzolgalmijog, amit a földmérő tevékenysége alapoz meg:

Ha saját földrészletünket csakis a szomszéd ingatlanán keresztül tudjuk megközelíteni, vagy más tulajdonában lévő ingatlanon helyezünk el műtárgyat, vagy közművezetéket helyezünk el más tulajdonába lévő földrészleteken.

 

Szilárd Zsolt földmérő mérnök - Vas megye